Vandværk

Bestyrelsen består af følgende:

Formand:                              

Martin Petersen

Mail: vandmanden@orsoby.dk

Tlf: 40831617Næstformand

Claus P. Schou

Tlf: 22381569 


Kasserer:

Rigmor Christensen
rigmorchristensen@hotmail.com

Tlf: 98843338Sekretær:

Leif Walsted Jensen

Tlf: 25259289


Menig medlem:

Mogens Jensen

Tlf: 61340619


Aflæsning af vandur:

Martin Petersen
vandmanden@orsoby.dk

Tlf: 40831617
Priser

Følgende priser er gældende 2021:

Vandpris pr. m3:               
- kr. 3,00

Fast afgift årlig:
- kr. 450,00

Vandafgift incl. drikkevandsbidrag pr. m3:
- kr. 6,37

Tilslutning:

- kr. 7000,00


Ovenstående priser er plus 25 % momsRykkergebyr 1. gang:
- kr. 50,00

Rykkergebyr 2. gang:
- kr. 75,00

Gebyr lukning/genoplukning/manglende betaling:
- kr. 800,00

Opgørelsesgebyr ved salg af ejendom:
- kr. 200,00

Ovenstående priser er momsfriePriser på tilslutning 2020 ex. moms (pristalsreguleret)


Afgift:  kr. 7.000,00

Vandur:  kr.    500,00


Ledningsnet

Gilliamshavevej:  kr. 26.026,00

Bjergvej:       kr. 24.228,00

Ørsøvej:  kr. 24.228,00

Aakjærvej:  kr. 21.527,00

Hønborgvej:  kr. 21.527,00


Generelt

😀 
Vi har som vandværk ikke selv en boring, og derfor køber vi vand fra Dronninglund vandværk.

😀
Der foretages aflæsning af vandurene sidst i september, starten af oktober.

Aflæsning af vandurene: Martin Petersen - 40831617

Du må meget gerne selv aflæse vandur den 1-15 september og ringe/sms'e eller maile 
(vandmanden@orsoby,dk)tallet til Martin. Efter den 15/9 bliver urene aflæst af Martin.

Gør dig selv en tjeneste ved at holde øje med dit vandforbrug, aflæs gerne vanduret jævnligt.

😀
Spørgsmål der vedr. vand kontakt venligst formand eller næstformand.

😀
Spørgsmål vedr. vandafgift/Aconto kontakt venligst kasserer.

😀 
Det er ejer/udlejer der betaler vandafgift til vandværket.

 
Hvis man har spørgsmål vedrørende vand, bedes man venligst kontakte formanden eller næstformanden.

😀
Hvis man har spørgsmål vedrørende vandafgift/ A conto, bedes man venligst kontakte kasseren.


Vandprøver/regulativ

Hvis man ønsker at se prøveresultatet på drikkevandet, skal man kontakte formanden på vandmanden@orsoby.dk.

Hvis man ligeledes ønsker at se regulativet for almene vandværker, kan man klikke på nedenstående link og trykke på knappen skabelon. Så skulle man komme ind til regulativerne.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE