ØRSØ

   ØKAF

Bestyrelsen

Formand:

Aase Baun

Mail: 

Aase@orsoby.dk

Tlf.: 22550204

Næstformand:

Mariane Vesterdorf Søgaard

Mail: 

Mariane@orsoy.dk

Tlf.: 20136937

Kasserer:

Eva Larsen

Tlf.: 20456101


Sekretær:

Maria V. Petersen

Mail: 

Maria@orsoby.dk

Tlf.: 22401316

Menig medlem:

Finn Kallehave

Tlf: 20960304

Suppleanter:

Annemarie Simonsen

JaneHvass

Kritiske revisorer:

Annette Grønlund

Leif Søgaard

Ørsø Kultur og Aktivitetsforening har en vigtig funktion i vores lille landsbysamfund. Gennem tiderne har foreningen bidraget, og gør det stadig, til byens fællesaktiviteter med det formål, at fastholde et socialt og festligt miljø i byen. Dette gør vi med  både indendørs og udendørs arrangementer for eksempel spis sammen i forsamlingshuset og Sankt Hans i "Fristedet".Vi har det faste bankospil hver tirsdag aften kl. 19 i forsamlingshuset som det største arrangement i byen. Her er der mulighed for socialt samvær sammen med andre bankointeresserede. Desuden arrangerer foreningen også spis sammen ca. 4 gange om året, arbejdsdage og Sankt Hans ved søen. 

 

Forsamlingshuset kan rumme mange aktiviteter, men er i særdeleshed en glimrende mulighed for at afholde private festligheder i lokalmiljøet. 


Vi vil fra bestyrelsens side gerne opfordre til at byens borgere bruger de faciliteter der stilles til rådighed og også opfordre til at give en håndsrækning med på arbejdsdagen, som løber af stablen omkring april, en gang om året.


Man kan som husstand blive medlem af foreningen, og det koster 200,00 kr. 0m året. Medlemsskabet udløser stemmerettighed til generalforsamlingen, gode "rabatter" ved leje af huset og til spis sammen.   


Foreningen er drevet af frivilligt arbejde

Ørsø Kultur og Aktivitetsforening

Generelt

Medlemskab af foreningen:

- kr. 200,00

kontakt Aase Baun (formanden)